สินค้า : สินค้าทั้งหมด

 • Dual-EVO24X9 I2C+R/C   คู่มือ   Overview Dual-EVO24X9 I2C+R/C เป็นบอร์ดขับดีซีมอเตอร์ชนิดแปรงถ่านขนาดเล็กแบบ 2 ช่อง ด้วยการออกแบบให้มีขนาดเล็ก รองรับการสั่งใช้งานได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโหมด I2C ที่สามารถรองรับการตั้งค่า A

 • EVO24X9 Brushed DC Motor Driver   คู่มือ    Overview EVO24X9 เป็นบอร์ดขับดีซีมอเตอร์ชนิดแปรงถ่าน เพื่อใช้ควบคุมความเร็วและควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์โดยใช้ ไอซีเบอร์ VNH5019 จาก ST Microelectronic ซึ่งเป็น Ful

 • EVO24V100 Brushed DC Motor Driver คู่มือ Overview EVO24V100 เป็นบอร์ดขับมอเตอร์กระแสตรงแบบชนิดแปรงถ่าน (brushed DC motor) แบบ H-bridge Driver โดยออกแบบให้มีความ ทนทานสูง สามารถต่อใช้งานง่ายรองรับการคำสั่งควบคุมได้หลายรูปแบบ เช่น การสั่งงานด้วยแรงดันแอน

 •  EVO24X50 Brushed DC Motor Driver   คู่มือ   Overview   EVO24X50 เป็นบอร์ดขับมอเตอร์กระแสตรงแบบชนิดแปรงถ่าน (brushed DC motor) แบบ H-bridge Driver โดยได้ถูก พัฒนาให้ตอบสนองความต้องการในเรื่องการออก

 •     คู่มือ   EVO24X100 เป็นบอร์ดขับมอเตอร์กระแสตรงแบบชนิดแปรงถ่าน (brushed DC motor) แบบ H-bridge Driver โดยได้ ถูกพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการในเรื่องการออกแบบให้มีขนาดเล็กกระทัดรัด ใช้งานง่าย ระบายความร้อนได้ดี แ

 • Dynamixel Shield for Arduino Mega

  Library Dynamixel Shield for Arduino Mega Manual Dynamixel Shield for Arduino Mega

 • DYNAMIXEL Shield for Arduino UNO

  Library DYNAMIXEL Shield for Arduino UNO Manual DYNAMIXEL Shield for Arduino UNO  

 • EVO24V50

  EVO24V50 Brushed DC Motor Driver คู่มือEVO24V50               Overview EVO24V50 เป็นบอร์ดขับมอเตอร์แบบชนิดแปรงถ่าน ใช้ Mosfet ต่อวงจรแบบ H-bridge ในการควบค

 • DYNAMIXEL AX-12W

  DYNAMIXEL เป็นดิจิตอลเซอร์โวมอเตอร์ สำหรับหุ่นยนต์โดยเฉพาะ  ซึ่งประกอบด้วย มอเตอร์กระแสต

 • DYNAMIXEL AX-12A

  DYNAMIXEL เป็นดิจิตอลเซอร์โวมอเตอร์ สำหรับหุ่นยนต์โดยเฉพาะ  ซึ่งประกอบด้วย มอเตอร์กระแสต

 • DYNAMIXEL AX-18A

  รายละเอียดสินค้า DYNAMIXEL เป็นดิจิตอลเซอร์โวมอเตอร์ สำหรับหุ่นยนต์โดยเฉพ

0