ประวัติบริษัท

บริษัท ไออีทีโซลูชั่น จำกัด ถือกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 2012 จากการรวมตัวของสองวิศวกรผู้มีความหลงใหลในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ โดยมีผลงานชนะเลิศการแข่งขันรายการต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ได้แก่

Thailand RescueRobot 2005     ประเทศไทย

Thailand RescueRobot 2006    ประเทศไทย

RoboCup Rescue 2006             ประเทศเยอรมัน

RoboCup Rescue 2007             ประเทศสหรัฐอเมริกา

Thailand Robot@Home 2013    ประเทศไทย

 

บริษัท ไออีทีโซลูชั่น จำกัด เป็นผู้พัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งยังผลิต และจำหน่ายชิ้นส่วนหุ่นยนต์ภายใต้แบรนด์  Smile Robotics

เป้าหมายขององค์กร

                 สรรค์สร้างสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเพื่อให้การใช้ชีวิตประจำวันง่ายยิ่งขึ้น