1,070.00 ฿

รหัส : Dual-EVO24X9 I2C+R/C ค่าจัดส่ง รวมค่าจัดส่งแล้ว
จำนวน :
รายละเอียดสินค้า

Dual-EVO24X9 I2C+R/C

 

คู่มือ

 

Overview

Dual-EVO24X9 I2C+R/C เป็นบอร์ดขับดีซีมอเตอร์ชนิดแปรงถ่านขนาดเล็กแบบ 2 ช่อง ด้วยการออกแบบให้มีขนาดเล็ก รองรับการสั่งใช้งานได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโหมด I2C ที่สามารถรองรับการตั้งค่า Address ประจำบอร์ดได้ถึง 8 รูปแบบ ทำให้ สามารถต่อพ่วงบอร์ดและสั่งงาน Dual-EVO24X9 I2C+R/C ได้ถึง 8 ชุดในเวลาเดียวกัน หรือในโหมด R/C ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับ R/C Receiver ได้โดยตรง สามารถเลือกเปิด/ปิด โหมด 2WD R/C Mixer ได้ด้วยจั้มเปอร์เพียงตัวเดียว และมีจุดเด่นคือสามารถถอด เปลี่ยนตัววงจรขับมอเตอร์ได้ทำให้ง่ายต่อซ่อมบำรุง อีกทั้งยังมีขนาด รูเจาะ และพอร์ตเชื่อมต่อที่เหมาะสมกับบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright โดยตรง ลดความผิดพลาดในการเชื่อมต่อซึ่งเหมาะกับบุคคลที่กำลังเริ่มศึกษา อีกทั้งมีน้ำหนักเบา ซึ่งภายในบอร์ดได้ติดตั้ง วงจรลดแรงดันเพื่อจ่ายไฟให้กับขา 5V ของบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright ทำให้ไม่จำเป็นต้องต่อไฟเลี้ยงให้กับสมองกลฝังตัว KidBright โดยบอร์ด Dual-EVO24X9 I2C+R/C หนึ่งบอร์ดสามารถติดตั้งบอร์ดวงจรขับมอเตอร์ EVO24X9 mini ได้จำนวน 2 ชุด ซึ่ง ในการใช้งานผู้ใช้งานสามารถถอดเปลี่ยนบอร์ดวงจรขับมอเตอร์ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดกรณีเสียหายขึ้นกับบอร์ดวงจรขับมอเตอร์ซึ่ง เหมาะกับการนำไปใช้งานในการประดิษฐ์โครงงาน หรือการงานที่ต้องการเวลาซ่อมบำรุงที่สั้น

EVO24X9 mini เป็นบอร์ดขับดีซีมอเตอร์ชนิดแปรงถ่าน เพื่อใช้ควบคุมความเร็วและควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์ โดยใช้ไอซีเบอร์ VNH5019 จาก ST Microelectronic ซึ่งเป็น Full H-bridge motor driver ที่มีความสามารถในการขับกระแสไฟฟ้า ได้สูง ทนทาน และเหมาะกับมอเตอร์หลากหลายขนาด บอร์ด EVO24X9 mini ได้ถูกพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการในเรื่องการ ออกแบบให้มีขนาดเล็กกระทัดรัด ใช้งานง่าย ระบายความร้อนได้ดี และยังคงไว้ซึ่งคุณสมบัติด้านความทนทาน EVO24X9 mini เหมาะส าหรับนักเรียน นักศึกษา เมกเกอร์และผู้เริ่มต้นประดิษฐ์หุ่นยนต์ ตัววงจรมีขนาดเล็ก น้ าหนักเบา สามารถขับโหลดกระแสต่อเนื่องได้สูงสุดถึง 9A และขับกระแสชั่วขณะได้30A ที่แรงดันไฟฟ้า 24V รับสัญญาณควบคุมความเร็วของ มอเตอร์ผ่านขาสัญญาณที่ถูกสร้างขึ้นจากบอร์ด Dual-EVO24X9 I2C+R/C อีกทั้งภายในบอร์ดได้ออกแบบให้มีวงจรป้องกันความ เสียหายจากการต่อไฟเลี้ยงกลับขั้ว และมีระบบตัดการทำงานเมื่ออุณหภูมิสูงเกินไป

 

คุณสมบัติ

- IC Full bridge motor drive เบอร์ VNH5019

- ขับกระแสไฟฟ้าชั่วขณะ 30A (ขับกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง 9A) ที่แรงดัน 24VDC

- แรงดันไฟฟ้าอินพุต VCC 7-25VDC (แรงดันไฟฟ้าสูงสุดเอาร์พุตสูงสุด จะมีค่าเท่ากับ 0.98 เท่าของแรงดันใช้งาน (VCC) โดย สามารถเขียนแทนด้วยสมการ Voutput = 0.98 x VCC)

- มีปุ่มกดสำหรับทดสอบการทำงานโดยรวมของบอร์ด

- ควบคุมความเร็วและทิศทางมอเตอร์ด้วยสัญญาณ I2C หรือ PWM R/C Receiver

- ในโหมด R/C สามารถเลือกเปิด/ปิด โหมด 2WD R/C Mixer ได้ด้วยจั้มเปอร์

- สามารถใช้งานการเชื่อมต่อแบบ I2C ได้กับระดับแรงดันตั้งแต่ 2.7V - 5V

- ในโหมด I2C สามารถตั้งค่า Address ประจ าบอร์ดได้ถึง 8 รูปแบบ

- สามารถอ่านค่าระดับแรงดันไฟขาเข้าบอร์ดได้ผ่าน I2C

- สามารถอ่านค่ากระแสขับโหลดโดยประมาณของแต่ละช่อง Output ได้ผ่าน I2C

- แสดงทิศทางการหมุนด้วย LED - มีวงจรป้องกันการจ่ายไฟเลี้ยงกลับขั้ว

- ตัดการทำงานเมื่อมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 100 C

- มีฮีทซิงค์ช่วยระบายความร้อน

- ขนาด PCB 55 x 70 mm.

- น้ำหนักรวม 49 g.

ความเห็น
0